Contact

  Veiligheidsregels

Vanaf donderdag 7 december 2006 is er een wettelijke
Regeling Modelraketten.
Klik op bovenstaande link om het document(een PDF bestand) in te zien.

1. Veiligheid: Als bouwer van modelraketten moet men te allen tijde de veiligheid op de eerste plaats stellen. Alleen bouwers van modelraketten die de veiligheid goed in acht houden hebben plezier en succes met de bouw en het lanceren van modelraketten.
2. Motoren: Gebruik alleen fabrieksmatig geproduceerde motoren en de voor modellen aanbevolen typen motoren. Deze zijn zorgvuldig getest en veilig. Ondeskundige experimenten om zelf modelraketmotoren te maken zijn dus niet nodig en verder sterk af te raden. Knoei nooit met gevaarlijke scheikundige stoffen om stuwstof te maken.
3. Motoren: De motoren van modelraketten moeten op een droge plaats bewaard worden, maar niet in de onmiddellijke omgeving van de centrale verwarming of andere warmtebronnen. Nooit roken of open vuur in de buurt van modelraketmotoren gebruiken.
4. Materialen: Modelraketten moet men alleen bouwen van lichte materialen, zoals balsahout, karton en kunststof; dus geen metalen delen voor neuskegel, rompbuis of vinnen.
5. Bergingssysteem: Een modelraket moet altijd uitgerust zijn met een bergingssysteem om de daalsnelheid voldoende af te remmen voor een veilige landing zonder schade te veroorzaken aan mens, dier of zaken op de grond. Voor de lancering moet het bergingssysteem zorgvuldig op zijn werking gecontroleerd worden.
6. Bergingssysteem: Voor modellen met een rompdiameter van 50mm. of groter en een rompbuislengte groter dan 600mm. moet een Anti Shift PArachute Ring of kortweg ASPAR in de rompbuis worden gelijmd. De ASPAR heeft als doel: Het voorkomen van verschuiven van de parachute gedurende de acceleratie van het model en daarmee zorgdragen voor een grotere mate van veilige bergingen.
7. Gewicht en vermogens beperking: De modelraket mag bij de lancering geen grotere massa hebben dan 1500 gram. De maximaal behaalde hoogte mag de 450 meter (1500ft.) niet overschrijden.
8. Stabiliteit: Ik controleer mijn modelraket vóór de vlucht op stabiliteit. Als het een bouwpakket betreft welke volgens de gebruiksaanwijzing is gebouwd, dan is dit niet meteen noodzakelijk maar wel een goede gewoonte.
9. Lading: De modelraket mag nooit worden voorzien van levende dieren of een ontplofbare of brandbare lading.
10. Lanceerinrichting: Modelraketten dienen elektrisch te worden gestart op een afstand van ten minste ±5 meter. Het startsysteem bevat een schakelaar welke terugspringt naar de 'uit'-stand wanneer de knop wordt losgelaten. Daarnaast bevat het een sleutel welke het systeem inactief maakt als deze niet is aangebracht. Raketten de eerste meter altijd lanceren via een geleidestaaf of lanceerrail, die de raket in een verticale baan moet brengen.
11. Lanceren: De modelraketten moeten worden gelanceerd in een onbewoonde omgeving, uit de buurt van gebouwen, vliegvelden, vliegzones, hoogspanningsleidingen en (spoor)wegen. Het lanceerterrein moet vrij zijn van brandbaar materiaal in verband met brandgevaar. De modelraket mag nooit worden gebruikt voor het beschieten van doelen op de grond of in de lucht. Niet lanceren onder een hoek van meer dan 20° van de verticaal.
12. Lanceren: Alvorens tot aftellen over te gaan moet men zich verzekeren dat het luchtruim vrij is en er geen gevaar kan ontstaan tijdens de lancering. Voor de lancering van de modelraket met men omstanders op de lancering opmerkzaam maken door af te tellen van vijf tot nul.
13. Toestemming: Van de eigenaar van het lanceerterrein dient men altijd toestemming te hebben voor het lanceren van modelraketten op zijn terrein.
14. De wet: Wettelijk zijn modelraketmotoren 'Toy Propellant Devices'. Vertaald: 'Speelgoed Voortstuwende Ladingen'.
Het in bezit hebben van modelraketmotoren is toegestaan. Ze vallen niet onder vuurwerk en zijn vrijgesteld van de WECG.
Voor de lancering van een modelraket dient men zich te houden aan de Regeling Modelraketten en aan deze veiligheidsregels.
Verstandig is het om te lanceren bij een vereniging welke een lokale vergunning bezit en waar veel ervaring aanwezig is.
Enkele punten uit de regeling:
* Men dient lid te zijn van een modelraketvereniging (Modelrockets.NL Launch Group), of te lanceren onder supervisie van een (lid van een) modelraket vereniging.
* Modellen dienen voorzien te zijn van naam en adres van de eigenaar.
* Modellen(de wettelijk genoemde Kleine Modelraket) mogen niet meer dan 1500 gr. wegen en niet meer dan 125 gr. brandstof voor de voorstuwing bevatten.
Naar boven

  Ook verkrijgbaar in onze WebShop:
• Waterraket Rokit - Balsa - Poriënvuller - Drukknop
• Magnetic Levitation Sword - Centreerring - Spuitverf
• Hoogtemeters - NoseCone PNC80-Ogive
• Modellen: Saturn-V Skylab / Mercury Redstone
   Antar / Little Joe II / Astrocam / Show Stopper E2X
 
Modelraketten.NL © 2024      KvK-Nr: 50001574      BTW-ID: NL001590630B51