Contact

Blog

Blog 6, 20-Apr-2017
Modelraketten.NL

--> Blog Overzicht <--


Lanceerdag DRRA, Fly to the Sky-3, blog 2 van 2

In de vorige Blog over deze dag(blog 1 van 2 ), gaf ik al aan dat er nog een aantal interessante foto┬┤s aan bod zouden komen. Het heeft even geduurd (even...?), maar bij dezen, is het dan zover!

Hieronder start een tweetraps Astron Elliptic.
Een tweetraps model, welke gebruik maakt van Estes mini motoren.
We zien hier de werkende eeste trap.


Master Rocketeer Certificeringsvlucht van Bert.
Het model wordt gestart, waarbij een voor het blote oog nauwelijks zichtbare vonkenregen, de start van het motorgeweld inzet.


Master Rocketeer Certificeringsvlucht van Bert. In de uitlaatvlam zijn de Shock Diamonds prachtig te zien.


Ook werd er een Patriot gelanceerd door ons nieuwe lid Thijs. Het is een zelfgebouwd model, welke flink wat groter is dan het Estes bouwpakket. Dit is in zijn geval een viercluster model geworden, waarbij twee stuks C6-5 en twee stuks D9-5 motoren werden gebruikt.
Bij deze lancering werd ook gebruik gemaakt van een stabiele lanceerrail, in plaats van een lanceernaald. Wel zo verstandig bij een dergelijk groot model.

Bekijk info over de U.S. Army Patriot M-104

Ging er ook iet fout? Ja, er gingen ook enkele lanceringen niet zoals gepland. Zoals hieronder: een motor die doorslaat (het brandstof blok wordt brandend uit de motor geblazen).

Ja, inderdaad,... rechts naast de lanceernaald, net aan de bovenkant, zie je horizontaal de motor rondvliegen...


De brokstukken van de brandstof vliegen werkelijkwaar overal in het rond. Op het lanceerplatform, onder het model, in het model en de motor brandt ook nog. Als je erbij staat zie je het nauwelijks, zo snel is het voorbij. Maar met de camera is het mooi vastgelegd.

De Nomad van Custom Rockets: 251x42mm. Anders dan de standaard modelraket, maar prima vliegend.

Tot zover deze bijdrage over de mooie Fly to the Sky-3 lanceerdag in 2016.
bigSmile