Contact

Algemene Voorwaarden
Betalings & Verzend Info
Terug

Definitie:
Onder Wederpartij of Koper wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Modelraketten.NL opdracht geeft tot het vervaardigen en/of leveren van goederen en/of diensten.

Onder Verkoper wordt verstaan: Modelraketten.NL

Identiteit van de ondernemer:
Modelraketten.NL
    Klaas-Jan van Til
    Weg naar Laren 29
    7203HE, Zutphen

TelefoonNr:
     Mobiel: 06-1675 4047

E-mailadres: info@modelraketten.nl
KvK-nummer: 50001574 (KvK Noord Nederland)
BTW-ID: NL001590630B51

Algemeen:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verkoper en een Wederpartij of Koper, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij of Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Uw gegevens:
Modelraketten.NL volgt niet je reilen en zeilen op het internet.
We plaatsen geen tracking cookies om te zien wat je allemaal doet.
We verkopen je gegevens ook niet door. We geven ze ook niet weg.
We gebruiken je gegevens slechts voor het uitvoeren van onze dienst aan jou, het toezenden van je orders, het communiceren over je orders, het verstrekken van informatie over je orders en sporadisch voor het informeren over onze diensten. We zenden geen wekelijkse reclame uitingen en zeuren niet aan je hoofd dat je steeds maar terug moet keren, of dat we je twee dagen niet gezien hebben.

Order:
Als je een order hebt geplaatst via de internet-shop van Modelraketten.NL, dan ontvang je aan het einde van jou order (max. 8 stappen) een overzicht van je ingevoerde order met OrderNr. en toezendgegevens. Tevens krijg je een overzicht van de betaalgegevens van Modelraketten.NL.

Deze gegevens kun je printen vanaf die pagina. Ze worden je ook toegezonden via je opgegeven e-mail adres.

Betaling:
Modelraketten.NL verzend alleen artikelen per vooruitbetaling op het rekeningnummer van Modelraketten.NL.
Zodra uw betaling ontvangen is worden de goederen toegezonden via pakketpost van DHL of,
als je wilt, via PostNL.
(klein formaat zendingen kunnen soms via DHL of PostNL brievenbuspost verzonden worden).
We adviseren je om je eigen 'online bankieren' te gebruiken. We verwijzen je door naar de meeste online bankieren inlogpagina's.
Dat is normaliter zonder extra bijkomende kosten en voor jou veilig en vertrouwd.
We maken geen gebruik van Ideal of andere tussendiensten.Paypal
Betaling via Paypal is ook mogelijk.
Echter zijn wij extra kosten verschuldigd aan Paypal om je betaling te incasseren.
Deze kosten berekenen we aan je door en bedragen 3,4% over je totaalbedrag + € 1,50
Dit wordt automatisch berekend als je via onze betaalpagina doorlinkt naar Paypal.
Houd hier rekening mee als je zelf, op een later tijdstip via paypal betaalt.

Voorbeeld:
Als je een totaalbedrag hebt van € 100,- (Incl. verzendkosten),
Dan dien je via Paypal € 100,- + € 3,40 + € 1,50 = € 104,90 te betalen.

Ga naar Paypal of gebruik: paypal.me/ModellraketenShopDEBetaling achteraf is mogelijk bij afhalen. Je betaald dan bij in ontvangstname van je order.
Betalingen via een overschrijvingskaart kunnen enkele dagen in beslag nemen.
Betalingen via elektronisch bankieren zijn vaak binnen een minuut al bijgeschreven op rekening.
Zorg wel voor vermelden van naam en adresgegevens bij een betaling en
vermeld ALTIJD het OrderNr.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen koper en "Modelraketten.NL" komt tot stand en is bindend op het moment dat je:
1. een order hebt geplaatst via de website van "Modelraketten.NL" door het volledig en correct invullen en uitvoeren van de order procedure.
2. kennis hebt genomen van en akkoord bent gegaan met onze Algemene Voorwaarden/Betalings & Verzend Info.
3. vervolgens op de "Bevestig" knop hebt gedrukt waardoor jou order werd verzonden aan "Modelraketten.NL" en je van "Modelraketten.NL" een orderbevestiging per e-mail hebt ontvangen met daarin een overzicht van jou order.

Je verplicht je hiermee tot het betalen van het totale bedrag incl. (verzend)kosten welke betrekking hebben op de door jou geplaatste order.

Alle aankopen gedaan via Modelraketten.NL, vallen onder onze koopovereenkomst met de koper en de Algemene Voorwaarden van Modelraketten.NL. Het risico van schade, verlies of diefstal, gaat over op de koper, zodra wij de goederen hebben overgedragen aan de transporteur/bezorgdienst.
Wil je verzekerd verzenden of aangetekend, neem dan eerst contact met ons op.

Ontbinding overeenkomst:
Bestelde producten dienen uiterlijk 30 dagen na de bestelling bij de koper afgeleverd te worden. Wanneer dit niet gebeurt, heeft zowel koper als verkoper het recht om de koopovereenkomst onmiddellijk ongedaan te maken zonder recht op enige (schade)vergoeding. Zowel koper als verkoper dienen elkaar hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Deze regel gaat niet op wanneer beide partijen een afwijkende leveringstermijn hebben afgesproken.

Een uitzondering op dit recht is als de koper verzuimt het pakket tijdig af te halen bij een Servicepoint/Afhaaladres van het pakket. De pakketdienst stuurt een afhaalbericht naar koper evenals dat Modelraketten.NL dat doet, naar het opgegeven mailadres. Een verzuim hierop te reageren, of een verzuim om het pakket af te halen, of het verkeerd opgeven van een mailadres, is niet aan Modelraketten.NL te wijten. Koper kan hier geen rechten aan ontlenen en is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afhalen van zijn pakket.
Extra verzendkosten die gemaakt dienen te worden voor het opnieuw verzenden, nadat wij het pakket retour hebben ontvangen, komen geheel voor rekening van de koper.

Toezending/Verzendkosten:
DHL Pakket(standaard bezorgdienst):
Voor verzending wordt een DHL online pakketzegel gebruikt met streepjescode, wat het volgen van de verzending via dhlparcel.nl mogelijk maakt.
De kosten hiervan voor NL zijn € 7,25 (incl 21% btw).
De kosten voor West Europa tot 2Kg, zijn € 12,70 (incl 21% btw).
De kosten voor West Europa van 2 tot 5Kg, zijn € 19,00 (incl 21% btw).
De kosten voor West Europa van 5 tot 10Kg, zijn € 24,00 (incl 21% btw).
De kosten voor andere EU landen tot 2Kg zijn € 16,00 (incl 21% btw).
De kosten voor andere EU landen van 2 tot 5Kg zijn € 23,00 (incl 21% btw).
De kosten voor CH-Zwitserland (binnen EU, buiten EU-unie) zijn € 16,00 (incl 21% btw).
Na ontvangst van jou betaling wordt een e-mail toegezonden met de pakketzegel code (als dit van toepassing is).
Deze kun je invoeren op de dhlparcel.nl site, om de zending te traceren/volgen.
Levertijd: meestal binnen 48u. op werkdagen
(maandag is bij DHL géén werkdag, zaterdag wel).
Afgegeven vóór 16.00u. Eerste bezorgpoging
Maandag Dinsdag
Dinsdag Woensdag
Woensdag Donderdag
Donderdag Vrijdag
Vrijdag Zaterdag
Zaterdag Dinsdag

Standaard wordt voor verzending buiten Nederland gekozen voor DHL(0-2Kg).
(Buitenland is DHL of PostNL, niet verzekerd, eigen risico, met Tracktrace code).

PostNL Pakket:
Er wordt dan een PostNL AVP pakketzegel (Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer) gebruikt.
De kosten hiervan zijn € 8,40 (incl 21% btw, niet verzekerd, met Tracktrace code).
De kosten voor andere west-EU landen zijn € 15,75 (incl 21% btw, Max. 2Kg, niet verzekerd, met Tracktrace code).
Na ontvangst van jou betaling wordt een e-mail toegezonden met de pakketzegel code (als dit van toepassing is).
Deze kun je invoeren op de Tracktrace.NL site, om de zending te traceren/volgen.
Levertijd: meestal binnen 48u. op werkdagen.
Ook bezorging op maandag.

Kleine zendingen kunnen soms via brievenbuspost, gefrankeerd worden en zijn dan meestal ook via Tracktrace te volgen.

Invloeden van buitenaf, zoals slecht weer, druk verkeer en calamiteiten kunnen vervoersschema's in de war brengen. Andere invloeden zoals: bijschrijven betalingen, beschikbaarheid items, drukte, etc. kunnen onverhoopt vertragingen opleveren. Wij geven daarom géén bezorg(duur)garanties!

We doen ons uiterste best om je order zo spoedig mogelijk ter zending aan te bieden. Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet voorradig is en we onze leveranciers om nazending moeten verzoeken. In dat geval brengen we je middels e-mail op de hoogte en wordt je order geparkeerd totdat levering mogelijk is. Het parkeren van een order vormt voor Modelraketten.NL nooit aanleiding om je betaling terug te storten. Mochten we jou orderartikelen niet (meer) kunnen uitleveren dan kan je betaling gereserveerd worden, of het (deel)bedrag wordt zo spoedig mogelijk op jou rekening teruggestort. In dit geval zullen we hiervoor contact met je opnemen.

In sommige gevallen kan gebruik gemaakt worden van andere bezorgdiensten met andere bezorgtijden of transportduur. Hiervoor gelden deze zelfde Algemene Voorwaarden en de voorwaarden en bezorgtijden van de betreffende bezorgdienst.


Verzendrisico:
DHL paketten zijn NIET meer standaard verzekerd! Ze hebben wel een TrackTrace-code.
(Deze TT-code vermelden we in uw OrderStatus → zie bovenin WebShop)

Na onze succesvolle afgifte aan de vervoerder, gaat het risico over op de klant.
De verzending van pakketten is dus voor risico van u als koper.
Modelraketten.NL aanvaard daarom geen aansprakelijkheid na afgifte van de verzending aan DHL post, via PostNL of een andere verzenddienst.

Wij weten niet meer, dan je zelf kunt zien via de TT-code.
Indien je hier niet mee instemt, dient u GEEN gebruik te maken van onze diensten.
We zijn er eerlijk over: verzekeren is mogelijk, ook zeker niet prijzig, maar in de praktijk blijkt het een hoop gedoe bij een eventueel probleem. "Meestal" komen de goederen terecht.
Vragen/Verzekering? Mail ons.

Ook buiten de BENELUX zijn DHL paketten niet meer verzekerd.

Wij zullen je zoveel mogelijk helpen met problemen, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor uw zending. De aansprakelijkheid ligt bij de vervoerder/pakketdienst.

De verzendmogelijkheden "Rembours Pakket" & "Zeker Pakket" worden niet gebruikt omdat daar voor jou (veel)hogere verzendkosten aan verbonden zijn.
Ben je ondanks onze goede zorgen ontevreden over jou toezending dan kun je uiteraard contact met ons opnemen. We zullen dan ons best doen om tot een oplossing te komen.
Voor DHL info en voorwaarden zie: DHL pakketpost

Restant Verzendkosten / Orderbedragen
Modelraketten.NL is niet verplicht tot het terugstorten van restant verzendkosten en/of Orderbedragen(bijv. ontstaan na een orderwijziging of samenvoegen van meerdere orders).
Indien restant verzendkosten en/of Orderbedragen als korting op een volgende order zijn aangemerkt, dan vervalt deze korting automatisch na 3 maanden.
Van restant verzendkosten en/of Orderbedragen die als korting worden aangemerkt krijg je duidelijk via e-mail bericht.
Niet gebruikte verzendkosten bijv. kunnen (bij het samen verzenden van meerdere ach als korting op de verzendkosten van een mogelijke volgende order.
Normaliter zouden we de orders apart dienen te verzenden, waarbij alle verzendkosten opgebruikt worden.

Om te voorkomen dat we de order moeten aanpassen, creditnota's moeten maken, kosten terug moeten boeken, heen en weer mailen, administratie moeten bijwerken, enz., maken we een reservering. Dit is voor beide partijen een stuk gunstiger.
We hopen op uw begrip hiervoor.

Getoonde informatie op of via de site / Afwijkingen:
Het kan voorkomen dat er afwijkingen zijn tussen getoonde informatie, waaronder (sub/totaal)prijzen, foto's en de daadwerkelijke artikelen. Dit komt soms door aanpassingen van de fabrikanten van hun producten of de informatie aangegeven op de producten, maar kan ook een door ons, per ongeluk gemaakte fout of een systeemfout zijn. Je kunt hier echter geen rechten aan ontlenen en we vinden het heel prettig als je ons daarvan op de hoogte wilt stellen.
Informeer je bij onduidelijkheden vooraf, vóórdat je tot aankoop overgaat.
We zijn graag bereid om je informatie te geven.
Wij doen ons uiterste best om onze gegevens correct te houden en aan jou te tonen. Ben je ondanks onze goede zorgen ontevreden over je toezending dan kun je uiteraard contact met ons opnemen. We zullen dan ons best doen om in overeenstemming met jou tot een oplossing te komen.
Eigendom
Geleverde producten blijven eigendom van Modelraketten.NL, totdat met betaling van het volledige en juiste bedrag, de artikelen in eigendom overgaan op koper.

Buitenland:
Verzending naar het buitenland(Europa) is mogelijk. Vermeld bij de adresgegevens dan altijd het correcte land(In het overzicht vind je deze terug achter je plaatsnaam).
Voor betaling vanuit het buitenland krijg je internationale bankgegevens verstrekt op de laatste pagina van de Orderprocedure.
De verzendkosten wijken af van de Nederlandse verzendkosten.

Maak altijd gebruikt van een SEPA overboeking. Hier zitten geen bijkomende kosten bij. Indien op een andere manier wordt overgeboekt, dien je zelf de bijkomende kosten te voldoen.

Deze internationale bankgegevens zijn de IBAN(International Bank Account Number) en
BIC(Bank Identification Code) codes, waarmee je, bijv. met elektronisch bankieren, eenvoudig zonder bijkomende kosten(particulieren) een overboeking vanuit het buitenland kunt maken naar Nederland.

Betaling achteraf:
(Alleen binnen Nederland)
Bij uitzondering(spoed) is directe verzending mogelijk, mits directe betaling plaatsvindt.
Hiervoor kun je contact opnemen met Modelraketten.NL.
Alle eventuele extra bijkomende kosten, bij het in gebreke blijven van de betaling, worden in rekening gebracht bij de besteller van de betreffende order.

Klachten:
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen als deze binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk bij Modelraketten.NL zijn ingediend. Door overschrijding van deze termijn van 5 werkdagen verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden aangaande eventuele gebreken en/of klachten. Modelraketten.NL zal binnen 14 dagen de klacht trachten op te lossen. Modelraketten.NL zal je hierover schriftelijk berichten.

Toepasselijk recht en geschillen:
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Terugsturen/Retourneren:
De koper heeft het recht van terugsturen(afkoelings periode/herroepingsrecht):
zonder opgave van reden kan de koper een product terugsturen waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald.
De koper dient een retourzending binnen 14 werkdagen(bedenktijd) na levering van het product aan te geven aan verkoper.
Na melding van koper aan verkoper, van een retourzending, krijgt koper opnieuw 14 dagen de tijd, om de producten ook daadwerkelijk retour te zenden.

Terugname vindt alleen plaats als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* De kosten voor het terugsturen van het product zijn voor de koper.
* De koper is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies tijdens het retourtransport.
* Het product moet in de orginele, onbeschadigde verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk,
   dus niet kapotscheuren, maar netjes losknippen of snijden) teruggestuurd worden,
   eventuele opdrukken, kaartjes en tags mogen niet beschadigd c.q. verwijderd
   zijn(indien redelijkerwijs mogelijk).
* Het product mag niet gebruikt en/of beschadigd zijn en moet nog gewoon verkoopbaar zijn.
* Retourneren dient te geschieden via DHLParcel.
* Retouren onder rembours worden door ons geweigerd.

Als aan deze voorwaarden is voldaan zal door Modelraketten.NL het aankoopbedrag
binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Regeling Modelraketten/Aansprakelijkheid:
Vanaf donderdag 7 december 2006 is er een wettelijke Regeling Modelraketten.
Als beoefenaar van de modelraketten sport/hobby dien je je te houden aan deze regeling. Hierin staat o.a. waar en wat je wel en niet mag lanceren, dat je modellen voorzien dienen te zijn van je naam en adresgegevens, lidmaatschap van een modelraketvereniging, etc. Neem kennis van dit document.
Als aanwezige of als deelnemer aan een evenement of een (lanceer)activiteit van Modelraketten.NL, of als zelfstandig beoefenaar van de modelraketsport/hobby, ben je zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte schade aan jezelf of aan derden, veroorzaakt door jezelf of door derden. In dergelijke gevallen dien je dit af te handelen met de veroorzakende partij zonder Modelraketten.NL hier deelgenoot van te maken. Door deel te nemen aan door Modelraketten.NL georganiseerde activiteit of activiteiten verklaart aanwezige en/of deelnemer op de hoogte te zijn van deze eigen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid en deze te aanvaarden. Modelraketten.NL aanvaard op geen enkele wijze enigerlei aansprakelijkheid en sluit deze via deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk uit.
Volg altijd de betreffende gebruiksaanwijzing op en houd je aan de veiligheidsregels. De modelraketten sport/hobby is veilig. Houd dat zo!

Toepasbaarheid:
Modelraketten.NL stelt kopers via haar website (www.modelraketten.nl) in de gelegenheid haar producten en/of diensten af te nemen.
Indien je niet akkoord gaat met onze voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van de mogelijkheden die je geboden worden door Modelraketten.NL
Let's Fly Rockets!

Jouw Modelraketten Leverancier,
Klaas-Jan van Til, Modelraketten.NL


  Ook verkrijgbaar in onze WebShop:
• Waterraket Rokit - Balsa - Poriënvuller - Drukknop
• Magnetic Levitation Sword - Centreerring - Spuitverf
• Hoogtemeters - NoseCone PNC80-Ogive
• Modellen: Saturn-V Skylab / Mercury Redstone
   Antar / Little Joe II / Astrocam / Show Stopper E2X
 
Modelraketten.NL © 2024      KvK-Nr: 50001574      BTW-ID: NL001590630B51